Arkiv og forvaltning

Bøger:
2017: Dokumentation i en digital tid – ESDH, arkiver og god forvaltningsskik. Udgivet af Arkivforeningen. red. af Else Hansen, Peter Damgaard, Elisabeth Bloch og Lise Qwist Nielsen.

2006: Ny viden – gamle ideer. Elektroniske registres indførelse i centraladministrationen. Else Hansen, Mette Hall-Andersen, Asbjørn Romvig Thomsen og Asger Svane-Knudsen. 272 sider. Syddansk Universitetsforlag.

Artikler med peer review:
2011: Introduction of Electronic Registration in Danish Central Government Administration. I: Journal of the Society of Archivists, vol. 32, number 1. April 2011.

2006: Elektroniske registres indførelse i den danske centraladministration. I: Arkiv, Samhälle och Forskning 2006:2.

2006: Principper for bevaring og kassation. I: At vogte kulturarven eller at slette alle spor. Om arbejdet med den danske kulturarv, bd.1, Arkivforeningen. 2006. Side 49-74.

Småstykker:
2021: Tanker om arkiver og arkivarer ved min pensionering 31.1.2021.

2019: A Preadministrative Outset for Archives. Digitization and the future of archives. Records creation and recordkeeping. June 2019.

Øvrige artikler:
2007: Arkivskabte beskrivelser og administrationshistorisk dokumentation af elektroniske arkivalier. Tilgængeliggørelsesprojektet, delprojekt 12. Rigsarkivet. Maj 2007

2007: Ny viden – gamle idéer Elektroniske registre i den danske centraladministration. I: Human IT 9.1 (2007): 38–66.