CV

Curriculum Vitae for Else Hansen

Uddannelse og ansættelser:
1.2.2018 – 31.1.2021: Digitalarkivar ved Københavns Stadsarkiv
2001 – 2018: Arkivar, seniorforsker ved Rigsarkivets afdeling for Indsamling og Bevaring, Indsamlingsområdet (tidligere Bevarings- og Kassationsafdelingen)
2001-   : Deltagelse i kurser om bl.a. it, moderne forvaltning, arbejdstilrettelæggelse og formidling
2001: Statens Arkivers interne arkivaruddannelse
1999-2000: Arkivarvikar ved Rigsarkivets Publikumsafdeling
1998: Ph.d. med afhandlingen ”En koral i tidens strøm. Roskilde Universitetscenter 1972-1997”
1992-1999: Forskningsassistent/-adjunkt ved Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC
1992: Cand.mag. i historie og geografi, Roskilde Universitetscenter

Arkivmæssige kompetencer:
• Stor erfaring med indsamling af arkivalier (papir og it), inkl. kontakt til arkivskaber/arkivansvarlig og udarbejdelse af afleveringsbestemmelser
• Stor erfaring med udvælgelse af papirarkivalier og digitale arkivalier til bevaring
• Grundigt kendskab til gældende regelsæt
• Solidt kendskab til databaseteori, SQL og XML
• Solidt kendskab til problemstillinger om forvaltningens vilkår for arkivskabelse

Arkivrelaterede aktiviteter:
2015 – : Projektleder for arbejdsgruppe om kommende bekendtgørelse om Rigsarkivets indsamling af forskningsdata fra universiteter og andre forskningsinstitutioner
2010 – : Arrangør af Rigsarkivets årlige konference Nutidens forvaltning – fremtidens arkiver.
2007-2012: Arrangør af intern efteruddannelse om arkiv og forvaltning i Rigsarkivet
2007: Deltager i Rigsarkivets tilgængeliggørelsesprojekt mshp arkivbeskrivelse og kontekstdokumentation
2002-2007: Medarrangør af årlige seminarer om arkivfaglige emner i Arkivforeningen, ca. 100 deltagere

• Jeg har flere gange deltaget i Nordiske Arkivdage, ligesom jeg har deltaget i Nordisk Arkivakademi og i internationale arkivkonferencer, ofte med papers om indsamling og registrering af papirarkivalier og digitale arkivalier.
• Jeg har deltaget i flere kurser og konferencer om forvaltningens udvikling og vilkår, bl.a. på Master of Public Governance (Konkurrencestaten som den nye velfærdsstat?, Offentlig styring) samt DJØF’s årlige forvaltningskonferencer.

Tillidshverv:
2011- marts 2018: Medlem af styrelsen for Selskab for Skole- og Uddannelseshistorie. Redaktør af selskabets Nyhedsbrev. Formand for Selskab for Skole- og Uddannelseshistorie 2015-marts 2018.
2001-2009: Medlem af Statens Arkivers interne forskningsudvalg
2002-2007: Formand for Arkivforeningen

Personligt:
I min fritid holder jeg meget af havearbejde i vores kolonihave i Herlev. Vi vandrer og rejser gerne og kan lide at gå på kunstudstillinger. Født 1956. Gift siden 2004.