Danske universiteter efter 1950

Bøger:
2017: Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975. Kbh. : Museum Tusculanum,  436 s.

2009: Samfundsplanlægning i 1950’erne : Tradition eller tilløb? / Hansen, Else (Redaktør); Jespersen, Leon (Redaktør). København : Museum Tusculanum, 592 s.

2006: Ny viden – gamle ideer. Elektroniske registres indførelse i centraladministrationen. Else Hansen, Mette Hall-Andersen, Asbjørn Romvig Thomsen og Asger Svane-Knudsen. 272 sider. Syddansk Universitetsforlag.

1997: En koral i tidens strøm. Roskilde Universitetscenter 1972-1997. 364 sider. Roskilde Universitetsforlag. forside

Artikler med peer review:
2018: Planlægningens (oversete) årti. Argumenter for adgangsbegrænsning i 1970’erne. I: Historisk Tidsskrift, bind 118 Hæfte 1.

2017: The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States. Hansen, Else; Thue, Fredrik W.; Brandt, Thomas; Matthiasdottir, Sigridur. Student Revolt, City, and Society in Europe: From the Middle Ages to the Present. red. / Pieter Dhondt; Elizabethanne Boran. New York and London : Routledge.

2015: Universiteter og idealer i velfærdsstaten. I: Uddannelseshistorie 2015, s. 76-91.

2010: Professorvælde, politisk kritik og universitetsideer. Studietid-studiefrihed. Studienævn. To kilder fra 1960. I: Danske Magazin. Bind 51, første hæfte, side 419-450.

2010: Hvordan bruges universitetshistorie? In: Uddannelseshistorie 2009, side 88-98.

2009: Masseuniversiteter på tegnebrættet? 1950’ernes universitetsplanlægning i kommissioner og udvalg. In: Else Hansen og Leon Jespersen (red.): Samfundsplanlægning i 1950’erne. Tradition eller tilløb? København. Museum Tusculanum Press, side 227-94.

2008: Styrelsesloven. Den glemte alliance. I: Uddannelseshistorie 2008, side 107-124.

2006: Elektronisk registrering af studenter ved Københavns Universitet. I: Ny viden – gamle ideer. Elektroniske registres indførelse i centraladministrationen. Else Hansen, Mette Hall-Andersen, Asbjørn Romvig Thomsen og Asger Svane-Knudsen. Pp. 114-148.

2006: Histories of RUC. Presentation in Seminar Series. New Management, New Identities? Danmarks Pædagogiske Universitet.

2005: Effektivitet eller frihed 2005. I: Uddannelseshistorie 2005. side 77-100.

1997: Eliteuniversitet – masseuniversitet. Tradition og fornyelse af universitetsinstitutionen, belyst ved eksemplet RUC. Ph.d.forelæsning 2.6.98. I: Årsberetning. Institut for Historie og Samfundsforhold. pp. 67-81

Papers til konferencer m.m.

2000: Staff structure in Danish and Swedish Mass Universities University traditions in Denmark and Sweden, 1945 to 2000, continuities and discontinuities. 16. International Commission for the History of Universities, Oslo.

2006: Dansk universitetspolitik 1945 -1975 med udblik til Sverige. Nordisk workshop, Umeå

Øvrige artikler, anmeldelser m.m.:
2017: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2017. I: Uddannelseshistorie, 2017, s. 195-196.

2017: Bryd professorvældet – oprørsk slogan eller politisk ønske. I: Siden Saxo, Nr. 1, 2017, s. 40-49.

2016: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2016. I: Uddannelseshistorie 2016, s. 259-260.

2016: Anmeldelse af Pieter Dhondt (ed.) University Jubilees and University Writing. A challenging Relationship. I: Uddannelseshistorie 2016, s. 253-255.

2013: Anmeldelse af John Peter Collett (red.): Universitetet i Oslo 1811-2011. Oslo. 9 bd. I: Uddannelseshistorie 2013, s. 187-193.

2007: Blod, øl og oprør. Else Hansen og Asger Svane-Knudsen. I: Fra Krag til Krølle-Bent. Historier fra de nyeste afleveringer til Statens Arkiver, pp. 64-70.

2002: Universitetslærer og -forsker i Danmark og Sverige. I: På jakt efter Öresundsregionen, red.: Harald Gustafsson. Lund. 2002, pp. 29-40.

1998: RUC: et barn af 68?. I: Universitetet og studenterne. Opprør og identitet, Forum for universitetshistorie. Skriftserie 4/1998. Universitetet i Oslo, pp. 87-105.

1999: Mellem undervisningsassistent og professor – universitetslektorer ved Øresunds masseuniversiteter. I: Miljø og tilvækst i Øresundsregionen. Forskersymposium maj 1999.(5 sider)