Øvrige emner

Bøger:
1993: Fra skånekost til menuvalg. Kostforplejningspersonalets og Økonomaforeningens historie efter 1960. 299 sider. Udgivet af Økonomaforeningen. Kbh. Forside.

1991: “Dengang lavede vi det hele selv…” Økonomapersonalets og Økonomaforeningens historie før 1960. 256 sider. Udgivet af Økonomaforeningen. Kbh. Forside.

Artikler med peer review:
1993: Økonomaer: en stand af ugifte kvinder. I: Årbog for Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. pp.107-130.

Øvrige artikler, anmeldelser m.m.:
2013: Voldsomt uvejr ødelagde Gedser Fyr: Nyt i arkivet. Larsen, Christian, Hansen, Else

2013: Faglig identitet kommer ikke af sig selv. I: Kost, ernæring & sundhed, Bind 91, Nr. 4, 23.04.2013, s. 21-24.

2004: Kilder til Fyr- og Vagervæsenets historie. I Maritim Kontakt 26. pp 61 – 74

2003: Når kvinder rejser ud for at komme hjem I Veje at vandre, red. af Adda Hilden og Grethe Ilsøe. p.181 – 222

Kvindelejren på Femø. Artikel på historie-online

1994: En tryg fremtid. In 75 år – og i fin form. AP-Pensions jubilæumsskrift, pp. 59-88.