Publikationer, papers m.m


Universitetshistorie:       
                                                                 Andre emner


I manuskript: "Uses of Danish University History" (arbejdstitel), 20 sider. Udgives i antologien Raison d’etre of the History of Education (red. Jesper Eckhardt Larsen), LIT-Verlag.

2011: "Bryd professorvældet - nye styrelsesforhold ved danske universiteter efter 1968." Paper ved 27. Nordisk Historikermøde, Tromsø, august 2011.

2010: "Professorvælde, politisk kritik og universitetsideer. Studietid-studiefrihed. Studienævn. To kilder fra 1960." In: Danske Magazin. Bind 51, første hæfte, side 419-450.

2010: "Hvordan bruges universitetshistorie?" In: Uddannelseshistorie 2009, side 88-98.

2009: "Masseuniversiteter på tegnebrættet? 1950’ernes universitetsplanlægning i kommissioner og udvalg." In: Else Hansen og Leon Jespersen (red.): Samfundsplanlægning i 1950’erne. Tradition eller tilløb? København. Museum Tusculanum Press, side 227-94.

2009: "Planlægning i 1950’ernes universitetspolitik." Oplæg ved seminaret Historisk fokus på 1950’erne. Syddansk Universitet 9. december 2009.

2009: "Styrelsesloven: den glemte alliance." Oplæg ved seminaret Præsentation af Uddannelseshistorie 2008. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 5. februar 2009.

2008: "Styrelsesloven: den glemte alliance." In: Uddannelseshistorie 2008, side 107-124.

2008: "Dansk universitetspolitik i 1950'erne og 1960'erne." Oplæg ved Forum for universitetshistories seminar. Universitetet i Oslo 23. oktober 2008.

2007: "Blod, øl og oprør". Else Hansen og Asger Svane-Knudsen. pp. 64-70. Fra Krag til Krølle-Bent. Historier fra de nyeste afleveringer til Statens Arkiver.

2007: Hvilke forestillinger om fremtiden var styrende for 1950'ernes danske universitetspolitik? 26. Nordiske Historikermøde. Reykjavik. august 2007

2006: Workshop om den offentlige sektor i historisk og komparativt perspektiv. Umeå. Oktober 2006.

2006: Elektronisk registrering af studenter ved Københavns Universitet. Ny viden – gamle ideer. Elektroniske registres indførelse i centraladministrationen. Else Hansen, Mette Hall-Andersen, Asbjørn Romvig Thomsen og Asger Svane-Knudsen. Pp. 114-148. billede af omslag

2006: Histories of RUC – Roskilde University Centre. Presentation in Seminar Series. New Management, New Identities? Danmarks Pædagogiske Universitet.

2005: ”Frihed eller effektivitet? Diskussionen om universitetsstudier 1957-1960”. Pp. 77-100. Uddannelseshistorie 2005. 39. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

2004: Højere uddannelser i 1950'erne - studenter og professorer. Foredrag holdt på Rigsarkivet 27. april 2004. 

2002: Universitetslærer og -forsker i Danmark og Sverige. Pp. 29-40. På jakt efter Öresundsregionen, red.: Harald Gustafsson. Lund. 2002.

2000: Staff structure in Danish and Swedish Mass Universities. 16. International Commission for the History of Universities. August 2000. Oslo

1999: Bidrag til forskningsprojektet "Masseuniversitetets udvikling - og afvikling? Universitetskulturer i Sjælland og Skåne 1950-1995." projektbeskrivelse, arbejds-papirer m.m. (stenc.)

1999: ”Mellem undervisningsassistent og professor - universitetslektorer ved Øresunds masseuniversiteter”. Miljø og tilvækst i Øresundsregionen. Forskersymposium maj 1999.(5 sider)

1998: ”RUC: et barn af 68?”. Pp. 87-105. Universitetet og studenterne. Opprør og identitet, Forum for universitetshistorie. Skriftserie 4/1998. Universitetet i Oslo

1997: Eliteuniversitet - masseuniversitet. Tradition og fornyelse af universitetsinstitutionen, belyst ved eksemplet RUC. Ph.d.forelæsning 2.6.98. In Årsberetning. Institut for Historie og Samfundsforhold. 1997. p. 67-81

1997: En koral i tidens strøm. RUC 1972 - 1997. 364 sider. Roskilde Universitetsforlag. billede af omslag


Andre emner:

Introduction of Electronic Registration in Danish Central Government Administration. I: Journal of the Society of Archivists, vol. 32, number 1. April 2011.

Dansk Historikermøde 21.-22.august 2009: Forvaltningspolitiske tendenser og arkivdannelse.

Arkivskabte beskrivelser og administrationshistorisk dokumentation af elektroniske arkivalier. Tilgængeliggørelsesprojektet, delprojekt 12. Rigsarkivet. Maj 2007

Ny viden – gamle idéer Elektroniske registre i den danske centraladministration. I: Human IT 9.1 (2007): 38–66. 

Elektroniske registres indførelse i den danske centraladministration. I: Arkiv, Samhälle och Forskning 2006:2

”Velkommen til Arkivforeningens arrangement om bevarings- og kassationspolitik. 2. november 2006. Københavns Bymuseum”.
Indledning. Arkivforeningen.

Principper for bevaring og kassation. I: At vogte kulturarven eller at slette alle spor. Om arbejdet med den danske kulturarv. Arkivforeningen. 2006. Side 49-74 billede af omslag

Ny viden – gamle ideer. Elektroniske registres indførelse i centraladministrationen. Else Hansen, Mette Hall-Andersen, Asbjørn Romvig Thomsen og Asger Svane-Knudsen. 272 sider. Syddansk Universitetsforlag. 2006

Kilder til Fyr- og Vagervæsenets historie. I Maritim Kontakt 26. 2004. pp 61 – 74

Når kvinder rejser ud for at komme hjem – kvindelejren på Femø 1971 – 1986. I Veje at vandre, red. af Adda Hilden og Grethe Ilsøe. 2003. p.181 – 222

Kvindelejren på Femø.
Artikel på historie-online

En tryg fremtid. Artikel i "75 år - og i fin form. AP-Pensions jubilæumsskrift", pp. 59-88.1994

Økonomaer: en stand af ugifte kvinder. In Årbog for Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. 1993. pp.107-130

Fra skånekost til menuvalg. Kostforplejningspersonalets og Økonomaforeningens historie efter 1960. 299 sider. Udgivet af Økonomaforeningen.1993 billede af omslag

"Dengang lavede vi det hele selv..." Økonomapersonalets og Økonomaforeningens historie før 1960. 256 sider. Udgivet af Økonomaforeningen.1991 billede af omslag


forside